Warunki techniczne wlewków

1. Wstęp

2. Postanowienia ogólne

3. Warunki techniczne zamówienia

4. Wymagania

5. Kontrola

6. Atest i świadectwo odbioru

7. Pobieranie prób do badań

8. Wykaz dokumentów związanych z WTWC