"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

8. Wykaz dokumentów związanych z WTWC

PN-88/H-04420 - Metale. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pomiar odchyłek kształtu.
PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
Procedura wg PN EN ISO 9001:2009 - PP:7-01.11. Kontrola końcowa kęsisk.
Kryteria Mannesmanna Demag AG (WT WRJ-1/2001) - Klasyfikacja wad wewnętrznych na kęsiskach okrągłych odlewanych na urządzeniach COS.


Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój