"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

5. Kontrola

Kontrolę powierzchni, wymiarów i jakości wewnętrznej prowadzi Dział Kontroli Jakości zgodnie z niniejszymi WTWC i potwierdzeniem zamówienia.
W ocenie jakości są wykorzystywane wyniki badań prób kontrolnych wykonane w laboratorium zakładowym.


Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój