"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

3. Warunki techniczne zamówienia

Zamówienie musi zawierać następujące dane:

  • ciężar wlewków ciągłych,
  • gatunek stali,
  • numer normy,
  • przekrój wlewka ciągłego,
  • długość (dopuszczalne odchyłki),
  • ilość poddługości w dostawie,
  • przeznaczenie wlewków ciągłych,
  • dla stali jakościowych dodatkowe wymagania wzajemnie potwierdzone wykraczające poza treść niniejszych WTWC.
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój