"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

2. Postanowienia ogólne

Stal wytapiana jest w elektrycznym piecu łukowym dużej mocy typu EBT w ilości 65 ± 2Mg/wytop, rafinowana w piecu kadziowym (bez odgazowania  próżniowego) oraz odlewana na łukowej maszynie ciągłego odlewania stali w technologii wylewów zanurzeniowych z zasypką smarującą lub dozatorowo strumieniem  otwartym.

Wlewki okrągłe odlewane są tylko z użyciem wylewów zanurzeniowych pod zasypką smarującą.

Wszystkie wlewki odlewane są z zastosowaniem mieszań  elektromagnetycznych w krystalizatorach i na końcach wtórnych chłodzeń  wodnych.

Możliwe jest odlewanie :

  • stali węglowych konstrukcyjnych o zawartości węgla w zakresie: 0,06-0,80%,
  • stali niskostopowych i z mikrododatkami,
  • stali średniostopowych specjalnych,

      zgodnie z normami krajowymi i zagranicznymi.


Stal odlewana jest w następujących formatach i długościach:

  • kwadraty: 100x100, 120x120, 130x130 ,140x140 i 160x160mm
  • prostokąt: 140x165mm
  • okrągły: Ø 170 mm
  • w długościach 5,6-12,4mb.
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój