"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Właściwości wlewków

Pozostałe własności wlewków:

  • prostość

   dopuszczalna odchyłka od prostości nie przekroczy 1% długości mierzonej.

  • skręcenie

   dopuszczalne skręcenie nie przekroczy 1° długości mierzonej.

  • końce

   charakterystyczne dla cięcia wlewków palnikami gazowo-tlenowymi.

  • znakowanie

   umiejscowione jest na powierzchni czołowej i bocznej wlewka.


Szczegółowa charakterystyka wlewków ciągłych znajdują się w Warunkach Technicznych Wlewków Ciągłych (WTWC).

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój