"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Laboratorium metaloznawcze

Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach w swoich pracowniach oferuje następujące usługi laboratorium metaloznawczego:


1. Pracownia badań wytrzymałościowych:

 • statyczna próba rozciągania (do 600kN),
 • próba zginania,
 • próba ściskania (do 1000kN),
 • badanie udarności (-40 ÷ +20°C),
 • badanie twardości (wg. Brinella, Rockwella).

2. Pracownia badań metalograficznych:

 • próby makroskopowe (Baumana, głębokiego trawienia, spęczania, przełomu niebieskiego),
 • próby mikroskopowe (mikrostruktury, wtrącenia niemetaliczne, odwęglenia, ziarno austenitu),
 • ocena próbek po obróbce cieplnej.

3. Izba pomiarowa (wzorcowanie przyrządów pomiarowych)

 • suwmiarkowych (suwmiarki, wysokościomierze, głębokościomierze),
 • mikrometrycznych (mikrometry, głębokościomierze),
 • przymiarowych (taśmy, liniały).

4. Warsztat:

 • obróbka metali z wykorzystaniem posiadanego parku maszynowego (tokarki, frezarki, szlifierki, piły taśmowe).

W oparciu o przeprowadzone badania Laboratorium wykonuje ekspertyzy w zakresie przyczynowo-skutkowym zleconych tematów. Badania mogą być przeprowadzone na próbkach przygotowanych przez zleceniodawcę lub próbkach dostarczonych w stanie surowym i obrobionych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń Warsztatu Laboratorium.
Przygotowanie prób i badania wykonuje się zgodnie z obowiązującymi Normami, Instrukcjami i Procedurami Laboratorium.
Kadra i personel techniczny Laboratorium posiadają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe umożliwiające krótkie terminy realizacji zleceń.
Wyposażenie Laboratorium stanowi specjalistyczny sprzęt renomowanych firm (Spectro, Leco, Fritsch, Herzog, RK Toni Technik, Roell Amsler, Olympus).
Laboratorium Zakładowe posiada Certyfikat Systemu Zarządzania zgodny z Normą EN ISO 9001:2000 oraz spełnia wymagania Normy PN-EN / IEC 17025.

Laboratorium metaloznawcze

tel: 510 225 640

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój