"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Wynik postępowania ofertowego

w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1/POIR.1/2016 z dnia 04.08.2016r

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia dotyczącego wykonania usługi opracowania we współpracy z Zamawiającym ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionej technologii recyklingu  odpadów żelazonośnych (w tym zgorzeliny), powstałych w procesie wytwarzania stali w elektrycznym piecu łukowym (EAF)  celem zawrócenia ich do procesu produkcji, została wybrana oferta złożona przez Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica; ul. Karola Miarki 12-14; 44-100 Gliwice.

archiwum aktualności
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój