"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Projekt UE

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionej technologii wytwarzania stali w elektrycznym piecu łukowym (EAF) w oparciu o recykling odpadów żelazonośnych (w tym zgorzeliny).”

 

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionej technologii wytwarzania stali w elektrycznym piecu łukowym (EAF) w oparciu o recykling odpadów żelazonośnych (w tym zgorzeliny).”

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie w działalności gospodarczej Wnioskodawcy ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionej technologii wytwarzania stali w elektrycznym piecu łukowym (EAF) w oparciu o recykling odpadów żelazonośnych (w tym zgorzeliny). Projekt obejmuje opracowanie procesu technologicznego oraz opracowanie systemu analizy ryzyka i prognozowania parametrów procesu z uwzględnieniem całej linii produkcji stali, od zestawienia wsadu do ciągłego odlewania stali. Projekt jest odpowiedzią na zmiany na światowym rynku stali. Są to m.in.: wzrost kosztów produkcji stali w stalowniach elektrycznych w stosunku do procesu konwertorowego, wyższe ceny energii elektrycznej dla odbiorców z sektora hutniczego w Polsce niż w innych krajach, stosowanie przez konkurencję zagraniczną (w szczególności przez producentów spoza UE) niskich marż dla produktów stalowych.

Planowane efekty:

Finalnymi rezultatami projektu będzie opracowana udoskonalona technologia produkcji wraz ze wspierającym cały proces systemem analizy ryzyka i prognozowania parametrów procesu, co w połączeniu prowadzić będzie do korzyści ekonomiczno-ekologicznych.

Prace B+R będą realizowane we współpracy z Instytutem Metalurgii Żelaza (IMŻ).

 

Wartość projektu: 17 445 990.01 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 17 445 990.01 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 432 516.54 zł

archiwum aktualności
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój