"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Projekt UE

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Zawierciu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Innowacyjna technologia wytwarzania kształtowników nowej generacji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego”.


Cele projektu:

Projekt ma na celu przezwyciężenie problemów w produkcji profili stalowych proponując niezbędne kroki w celu modernizacji procesu termomechanicznego walcowania kształtowników oraz budowy odpowiednich modeli dla symulacji komputerowej, które zostaną wykorzystane w procesie projektowania i budowy przemysłowej linii pilotażowej kształtowników nowej generacji przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku stalowniczego, który wymaga od producentów ciągłego doskonalenia własności oraz jakości profili stalowych ze względu na rosnące wymagania zrównoważonego rozwoju przemysłu budowlanego mieszkaniowego i przemysłowego. Ponadto warunki silnej konkurencji na rynku materiałów konstrukcyjnych wymuszają potrzebę modernizacji oferowanego katalogu produktów przez Beneficjenta.

Planowane efekty:

Rezultatami projektu będzie opracowana innowacyjna technologia produkcji kształtowników wraz ze wspierającym cały proces systemem analizy ryzyka i prognozowania parametrów procesu, co spowoduje zwiększenie konkurencyjności Beneficjenta oraz pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania linii i wpłynie pozytywnie na ilość odpadów powstających w trakcie procesu.

 

Wartość projektu: 8 654 971.80 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 8 654 971.80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 056 209.92 zł

archiwum aktualności
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój