"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Połączenie spółek

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydz. XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 grudnia 2016 roku zarejestrował połączenie Huty Stali Jakościowych S.A. jako spółki przejmującej z Zakładem Walcowniczym PROFIL SA w Krakowie, Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. w Gliwicach i z ZW Walcownia Bruzdowa Spółka z o.o. w Zawierciu.

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydz. XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 grudnia 2016 roku zarejestrował połączenie Huty Stali Jakościowych S.A. jako spółki przejmującej z Zakładem Walcowniczym PROFIL SA w Krakowie, Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. w Gliwicach i z ZW Walcownia Bruzdowa Spółka z o.o. w Zawierciu.
Przeprowadzone połączenie jest następstwem opracowanego i realizowanego procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej Cognor. Zgodnie z zamierzeniami w miejsce szeregu spółek na bazie spółki Huta Stali Jakościowych S.A. powstał w wyniku konsolidacji jeden, wielooddziałowy podmiot.
Utworzenie jednego podmiotu umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego poszczególnych firm i stworzenie efektywnego centrum zarządzania.
W celu zachowania spójności i identyfikacji połączony podmiot otrzymał nazwę Cognor S.A., którego siedziba została ustanowiona w Poraju w woj. śląskim.
Od wielu lat spółki Grupy Cognor łączyło hasło Together Reach More co oznacza Razem Osiągniemy Więcej. Użyte w haśle Razem oznacza nie tylko współdziałanie wewnątrz Grupy ale także bliskie współdziałanie z kontrahentami. Obecnie urzeczywistniamy owo Razem przekazując do Państwa dyspozycji cały potencjał wszystkich dotychczasowych spółek skupiony w jednym podmiocie – Cognor S.A. w Poraju.
Jednocześnie informujemy, że dane adresowe i rejestrowe połączonego podmiotu są następujące:

Cognor S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj
Regon: 012859760, NIP: 118-12-34-296, KRS: 0000211496W ramach Cognor S.A. wyodrębniono 4 oddziały, które na zasadzie kontynuacji przejęły wszelkie funkcje, prawa i obowiązki poszczególnych połączonych spółek:
a)    Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (dawniej Huta Stali Jakościowych SA)
b)    Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47, 44-109 Gliwice (dawniej Ferrostal Łabędy Spółka z o.o.)
c)   Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Zawierciu, ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie (dawniej ZW Walcownia Bruzdowa Spółka z o.o. w Zawierciu)
d)    Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (dawniej ZW Profil SA w Krakowie).

 

COGNOR SA - Pismo

archiwum aktualności
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój