"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

PROJEKTY UE

fundusz fundusz


BAZA KONKRENCYJNOŚCI

Opracowanie ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionej technologii wytwarzania stali w elektrycznym piecu łukowym (EAF) w oparciu o recykling odpadów żelazonośnych (w tym zgorzeliny).

Innowacyjna technologia wytwarzania kształtowników nowej generacji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.


Zapytania ofertowe

 

Zapytanie Termin składania ofert Pliki
Zapytanie ofertowe Nr:
1/POIR/08/2018

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie wykonanie usługi dotyczącej realizacji części prac B+R dotyczących opracowania nowej technologii głębokiej rafinacji stali w procesie obróbki pozapiecowej i odlewania w kadzi pośredniej.
KODY CPV:
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 - Usługi badawcze
17.09.2018

· Zapytanie ofertowe (PL)


· Formularze


· Zobowiązanie do zachowania poufności
W ramach postepowania o udzielenie zamówienia nr 1/POIR/08/2018 dotyczącego realizacji części prac B+R najkorzystniejszą ofertę złożyła:
W ramach postepowania o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji części prac B+R najkorzystniejszą ofertę złożyła:
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice
Zapytanie ofertowe Nr:
2/POIR/08/2018

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie wykonanie usługi dotyczącej realizacji części prac B+R dotyczących opracowania nowej technologii głębokiej rafinacji stali w procesie obróbki pozapiecowej i odlewania w kadzi pośredniej.
KODY CPV:
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 - Usługi badawcze
17.09.2018

 

· Zapytanie ofertowe (PL)


· Formularze


· Zobowiązanie do zachowania poufności
W ramach postepowania o udzielenie zamówienia nr 2/POIR/08/2018 dotyczącego realizacji części prac B+R najkorzystniejszą ofertę złożyła:
W ramach postepowania o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji części prac B+R najkorzystniejszą ofertę złożyła:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice
Zapytanie Termin składania ofert Pliki
Zapytanie ofertowe Nr:
9/POIR.01.02.00-00-0163/16-00

Dostawa złomu do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Anny Jagiellonki 47
KODY CPV:
14630000-6 - żużel, popioły, odpady żelaza i złom
22.08.2018 · Zapytanie ofertowe (PL)


· Załącznik


Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia nr 9/POIR.01.02.00-00-0163/16-00
w zakresie dostawy złomu do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Dla części I, II, III, IV, V,VII
TROJPOL Sp. z o.o.
ul. Wspólna 9
45-831 Opole
Dla części VI
STENA RECYCLING Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

Zapytanie Termin składania ofert Pliki
Zapytanie ofertowe Nr:
3/POIR.O1 .02.0(WMM)160/16/2018

zamówienie na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie wskazanych poniżej elementów istniejącego grzewczego pieca przepychowego wraz z demontażem istniejących elementów, dokumentacją techniczną i powykonawczą, przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych dla pracowników Zamawiającego, a także udzieleniem Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
A. System opalania pieca grzewczego
B. System sterowania piecem grzewczym

KODY CPV:
42300000-9 - Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska
42310000-2 - Palniki
42390000-6 - Części palników, palenisk lub pieców
38810000-6 - Urządzenia sterujące procesem przemysłowym
51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
14.06.2018 · ZAPROSZENIE DO OFERTOWANIA (PL)


· FORMULARZ DO ZŁOŻENIA OFERTY (PL)


Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria

Zapytanie Termin składania ofert Pliki
Zapytanie ofertowe Nr: 1/POIR.01.02.00-00-0160/16/2017
zamówienie na wykonanie i dostawę walców staliwnych odlewanych statycznie
KOD CPV: 42954000-8, Części walcarek, Rolling Stands parts
01.08.2017 · Zaproszenie do ofertowania (PL)
· Formularz oferty (PL)

16.08.2017

Informacja dotycząca przetargu o numerze 1/POIR.01.02.00-00-0160/16/2017

W wyniku postepowania przetargowego informujemy, że jako dostawcę walców w przetargu o numerze 1/POIR.01.02.00-00-0160/16/2017 wyłoniono firmę:

ARDOKUM MERDANE SANAYI ANONIM SIRKETI

Saraylar Mah 495 Sk No: 16 Merkezefendi/ Denizli, Turcja

Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę.

16.08.2017

Information on the bid No. 1 / POIR.01.02.00-00-0160 / 16/2017

As a result of bidding procedure, we inform you that as a supplier of rolls in the bid

no. 1 / POIR.01.02.00-00-0160 / 16 /, we chose

ARDOKUM MERDANE SANAYI ANONIM SIRKETI

Saraylar Mah 495 Sk No: 16 Merkezefendi / Denizli, Turkey

The company has made the best offer.

Zapytanie ofertowe Nr: 2/POIR.01.02.00-00-0160/16
zamówienie na dostawę walców żeliwnych sferoidalno perlitycznych
KOD CPV: 42954000-8, Części walcarek, Rolling Stands parts
01.08.2017 · ZAPYTANIE NR 2 (PL)
· ZAPYTANIE NR 2 (ENG)
· ZAŁĄCZNIK NR 2 (PL)
· ZAŁĄCZNIK NR 2 (ENG)

16.08.2017

Informacja dotycząca przetargu o numerze 2/POIR.01.02.00-00-0160/16/2017

W wyniku postepowania przetargowego informujemy, że jako dostawcę walców w przetargu o numerze 2/POIR.01.02.00-00-0160/16/2017 wyłoniono firmę:

DMS Denizli Dokum Mak. San ve Tic A.S.

Ankara Asfaliti Uz. 10 km. Kale Mah. 338 Sokak No: 6 Pamukkale Denizli Turkiye, Turcja

Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę.

 

16.08.2017

Information on the bid No. 2 / POIR.01.02.00-00-0160 / 16/2017

As a result of bidding procedure, we inform you that as a supplier of rolls in the bid

no. 2 / POIR.01.02.00-00-0160 / 16 /, we chose

DMS Denizli Dokum Mak. San ve Tic A.S.

Ankara Asfaliti Uz. 10 km. Kale Mah. 338 Sokak No: 6 Pamukkale Denizli Turkiye, Turkey

The company has made the best offer.

Zapytanie ofertowe Nr: 3/POIR.01.02.00-00-0160/16
zamówienie na dostawę walców żeliwnych sferoidalno perlitycznych
KOD CPV: 42954000-8, Części walcarek, Rolling Stands parts
01.08.2017 · ZAPYTANIE NR 3 (PL)
· ZAPYTANIE NR 3 (ENG)
· ZAŁĄCZNIK NR 3 (PL)
· ZAŁĄCZNIK NR 3 (ENG)


16.08.2017

Informacja dotycząca przetargu o numerze 3/POIR.01.02.00-00-0160/16/2017

W wyniku postepowania przetargowego informujemy, że jako dostawcę walców w przetargu o numerze 3/POIR.01.02.00-00-0160/16/2017 wyłoniono firmę:

DMS Denizli Dokum Mak. San ve Tic A.S.

Ankara Asfaliti Uz. 10 km. Kale Mah. 338 Sokak No: 6 Pamukkale Denizli Turkiye, Turcja

Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę.


16.08.2017

Information on the bid No. 3 / POIR.01.02.00-00-0160 / 16/2017

As a result of bidding procedure, we inform you that as a supplier of rolls in the bid

no. 3 / POIR.01.02.00-00-0160 / 16 /, we chose

DMS Denizli Dokum Mak. San ve Tic A.S.

Ankara Asfaliti Uz. 10 km. Kale Mah. 338 Sokak No: 6 Pamukkale Denizli Turkiye, Turkey

The company has made the best offer.

Zapytanie ofertowe Nr: 1/POIR.01.02.00-00-0163/16-00
Zamówienie na usługę wykonania brykietów na bazie żelazonośnych i innych metalonośnych odpadów

Z uwagi na brak ofert zapytanie ofertowe Nr: 1/POIR.01.02.00-00-0163/16-00 pozostaje nierozstrzygnięte.
08.08.2017 · ZAPYTANIE NR 1 (PL)
· ZAŁĄCZNIK NR 1 (PL)

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR.01.02.00-00-0163/16-00

Usługa wykonania brykietów na bazie żelazonośnych i innych metalonośnych odpadów wraz z transportem gotowych brykietów do zakładu zamawiającego

KOD CPV: 14630000-6 - żużel, popioły, odpady żelaza i złom; 45262670-8 - obróbka metali; 90514000-3 - recykling odpadów

21.08.2017 · ZAPYTANIE NR 2 (PL)
· ZAŁĄCZNIK NR 2 (PL)
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi HERMEX Adam Czech
ul. Zielona 2; 42-284 Herby
Data wpłynięcia oferty - 21.08.2017
cena - 350zł

Pełna lista podmiotów

1. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi HERMEX Adam Czech
ul. Zielona 2; 42-284 Herby
Wartość punktowa oferty - 86,67 pkt
2. JAP Industries s.r.o.
Bystrice 1260, 73995 Bystrice, Czech
Wartość punktowa oferty - 46,27 pkt

Zapytanie ofertowe nr

3/POIR.01.02.00-00-0163/16-00

Dostawa złomu do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47

KOD CPV: 14630000-6 - żużel, popioły, odpady żelaza i złom

17.11.2017

Zapytanie

Formularz oferty

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia nr 3/POIR.01.02.00-00-0163/16-00 w zakresie dostawy złomu do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

• Dla części zamówienia I, II, III, IV, V i VII – CENTROZŁOM WROCŁAW S.A., ul. Robotnicza 16; 53-608 Wrocław

• Dla części zamówienia VI – Stena Recycling Sp. z o.o.; ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe nr / Proposal No. 4/POIR.01.02.00-00-0163/16-00

Dostawę drutu rdzeniowego CaSi wraz z transportem do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47

Delivery of Calcium Silicide Cored Wire (CaSi) with transport to the Contracting Entity’s factory in Gliwice at 47 Zawadzkiego Street

KOD CPV: 14621000-0 - Żelazostopy / Ferroalloys

 17.11.2017

Zapytanie

Formularze

Request

Form

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia nr 4/POIR.01.02.00-00-0163/16-00 w zakresie dostawy drutu rdzeniowego CaSi wraz z transportem do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

ULTRACORE Polska Sp. z o.o.

 

Piotra i Pawła 1

 

70-015 Police

 

Zapytanie ofertowe nr / Proposal No. 5/POIR.01.02.00-00-0163/16-00

Dostawę żelazostopów wraz z transportem do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47

Delivery of ferroalloys with transport to the Contracting Entity’s factory in Gliwice at 47 Zawadzkiego Street

KOD CPV: 14621000-0 - Żelazostopy / Ferroalloys

17.11.2017

Zapytanie

Formularze

Request

Form

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia nr 5/POIR.01.02.00-00-0163/16-00 w zakresie dostawy żelazostopów wraz z transportem do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Dla części I, II, III:

 

PPH ALKOR Sp. j. Jacek Wołk & Jerzy Szott

 

ul. Ogrodowa 58

 

00-876 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe nr / Proposal No. 6/POIR.01.02.00-00-0163/16-00

Dostawę żelazostopów wraz z transportem do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47

Delivery of ferroalloys with transport to the Contracting Entity’s factory in Gliwice at 47 Zawadzkiego Street

KOD CPV: 14621000-0 - Żelazostopy / Ferroalloys

22.12.2017

Zapytanie

Formularze

Request

Form

 

Informacja o wybranym wykonawcy

 

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia nr 6/POIR.01.02.00-00-0163/16-00 w zakresie dostawy żelazostopów wraz z transportem do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

 

 

Dla części I, II, III:

 

 

 

PPH ALKOR Sp. j. Jacek Wołk & Jerzy Szott

 

 

 

ul. Ogrodowa 58

 

 

 

00-876 Warszawa

 

 

Zapytanie ofertowe nr / Proposal No. 7/POIR.01.02.00-00-0163/16-00

Dostawę złomu do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47

Delivery of scrap-metal to the Contracting Entity’s factory in Gliwice at 47 Zawadzkiego Street

KOD CPV: 14630000-6 - żużel, popioły, odpady żelaza i złom

16.01.2018  

Zapytanie

 

Formularze

 

Informacja o wybranym wykonawcy

 

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia nr 7/POIR.01.02.00-00-0163/16-00 w zakresie dostawy złomu do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Dla części I, II, IV, V,VII 

 

TROJPOL Sp. z o.o., ul. Wspólna 9; 45-831 Opole

 

 Dla części III

 

CENTROZŁOM WROCŁAW SA, ul. Robotnicza 16; 53-608 Wrocław

 

Dla części VI

 

STENA RECYCLING Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

 

 

Zapytanie ofertowe nr / Proposal No. 8/POIR.01.02.00-00-0163/16-00

 

Usługę wykonania brykietów na bazie żelazonośnych i innych metalonośnych odpadów wraz z transportem gotowych brykietów do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47

 

KOD CPV: 14630000-6 - żużel, popioły, odpady żelaza i złom; 45262670-8 - obróbka metali; 90514000-3 - recykling odpadów

 

 17.01.2018  

Zapytanie

 

Formularze


Informacja o wybranym wykoanwcy

 

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielnie zamówienia nr 8/POIR.01.02.00-00-0163/16-00 w zakresie wykonania brykietów na bazie żelazonośnych i innych metalonośnych odpadów wraz z transportem gotowych brykietów do zakładu Zamawiającego w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi HERMEX Adam Czech


ul. Zielona 2; 42-284 Herby.

Zapytanie Termin składania ofert Pliki

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR.1/2017.
Wykonanie usługi dotyczącej realizacji części prac B+R dotyczących opracowania nowej technologii produkcji wyrobów stalowych o zwiększonej udarności i własnościach wytrzymałościowych do zastosowania w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych i środowiskowych.

KOD CPV 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

73110000-6 Usługi badawcze 

 

 

 

 

 

 

01.12.2017

 

 

 Zapytanie

 

Formularze

 

Pytania i odpowiedzi nr 1

 

Pytania i odpowiedzi nr 2 oraz wydłużenie terminu składania ofert

 

Informacja o wybranym wykonacy

 05.12.2017

Informacja dotycząca przetargu o numerze 1/POIR.1/2017

W ramach postepowania o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji części prac B+R najkorzystniejszą ofertę złożyła:  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR.1/2017.
Wykonanie usługi dotyczącej realizacji części prac B+R dotyczących opracowania nowej technologii głębokiej rafinacji stali w procesie obróbki pozapiecowej i odlewania w kadzi pośredniej.

KOD CPV 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

73110000-6 Usługi badawcze 

 

 

 

 

 

27.11.2017

 

 

 

 

Zapytanie

 

Formularze

Informacja o wybranym wykonacy

29.11.2017

Informacja dotycząca przetargu o numerze 2/POIR.1/2017

W ramach postepowania o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji części prac B+R najkorzystniejszą ofertę złożyła: 

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Zapytanie ofertowe nr 3/POIR.1/2017.
Wykonanie usługi dotyczącej realizacji części prac B+R dotyczących opracowania nowej technologii głębokiej rafinacji stali w procesie obróbki pozapiecowej i odlewania w kadzi pośredniej.

KOD CPV 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

73110000-6 Usługi badawcze 

 

 

 

 

 

27.11.2017

 

 

 

 

Zapytanie

 

Formularze

Informacja o wybranym wykonacy

29.11.2017

Informacja dotycząca przetargu o numerze 3/POIR.1/2017

W ramach postepowania o udzielenie zamówienia dotyczącego realizacji części prac B+R najkorzystniejszą ofertę złożył:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

ul. Toszecka 99

44-100 Gliwice

Zapytanie Termin składania ofert Pliki

Zapytanie ofertowe Nr: 1/POIR.01.02.00-00-0160/16/2018

PL: zamówienie na wykonanie i dostawę walców żeliwnych sfero-idealno perlitycznych

ENG: invitation for the perform and delivery spherical, pearlitic cast iron rolls, which are necessary.

KOD CPV: 42954000-8, Części walcarek, Rolling Stands parts

26.02.2018  · zaproszenie NR: 1
 · załączniki NR: 1.1-5
 · załącznik NR: 1.6

 · invitation NO: 1
 · appendixs NO: 1.1-5  · appendix NO: 1.6
Informacja dotycząca przetargu o numerze 1/POIR.01.02.00-00-0160/16/2018
W wyniku postepowania przetargowego informujemy, że jako dostawcę walców w przetargu o numerze 1/POIR.01.02.00-00-0160/16/2018: wyłoniono firmę:

ARDOKUM MERDANE SANAYI ANONIM SIRKETI Saraylar Mah 495 Sk No: 16 Merkezefendi/ Denizli, Turcja

Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę.
Information on the bid No. 1/POIR.01.02.00-00-0160/16/2018 As a result of bidding procedure, we inform you that as a supplier of rolls in the bid no. 1/POIR.01.02.00-00-0160/16/2018, we chose

ARDOKUM MERDANE SANAYI ANONIM SIRKETI Saraylar Mah 495 Sk No: 16 Merkezefendi / Denizli, Turkey

The company has made the best offer.

Zapytanie ofertowe Nr: 2/POIR.01.02.00-00-0160/16/2018

PL: zamówienie na wykonanie i dostawę walców żeliwnych sfero-idealno perlitycznych

ENG: invitation for the perform and delivery spherical, pearlitic cast iron rolls, which are necessary

KOD CPV: 42954000-8, Części walcarek, Rolling Stands parts

26.02.2018  · zaproszenie NR: 2
 · załączniki NR: 2.2-5
 · załącznik NR: 2.6

 · invitation NO: 2
 · appendixs NO: 2.2-5  · appendix NO: 2.6
Informacja dotycząca przetargu o numerze 2/POIR.01.02.00-00-0160/16/2018
W wyniku postepowania przetargowego informujemy, że jako dostawcę walców w przetargu o numerze 2/POIR.01.02.00-00-0160/16/2018: wyłoniono firmę:

ARDOKUM MERDANE SANAYI ANONIM SIRKETI Saraylar Mah 495 Sk No: 16 Merkezefendi/ Denizli, Turcja

Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę.
Information on the bid No. 2/POIR.01.02.00-00-0160/16/2018
As a result of bidding procedure, we inform you that as a supplier of rolls in the bid no. 2/POIR.01.02.00-00-0160/16/2018, we chose

ARDOKUM MERDANE SANAYI ANONIM SIRKETI Saraylar Mah 495 Sk No: 16 Merkezefendi / Denizli, Turkey

The company has made the best offer.
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój