"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Zawadzkiego 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Zarząd

Cognor SA

ZARZĄD

 • PRZEMYSŁAW SZTUCZKOWSKI - PREZES ZARZĄDU
 • PRZEMYSŁAW GRZESIAK - CZŁONEK ZARZĄDU
 • KRZYSZTOF ZOŁA - CZŁONEK ZARZĄDU
 • DOMINIK BARSZCZ - CZŁONEK ZARZĄD

Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

FUNKCJE

 • PRZEMYSŁAW SZTUCZKOWSKI - DYREKTOR GENERALNY
 • KRYSTIAN GUNIA - DYREKTOR DS. FINANSOWYCH, PROKURENT
 • ALEKSANDER NOWAKOWSKI - SZEF STALOWNI, PROKURENT
 • ADAM GROTICKI - DYREKTOR DS. HANDLOWYCH

Oddział Ferrostal Łabędy w Zawierciu

FUNKCJE

 • KRZYSZTOF LIWOCH - DYREKTOR GENERALNY, PROKURENT
 • KRYSTIAN GUNIA - DYREKTOR DS. FINANSOWYCH, PROKURENT
 • MARCIN GLIWIŃSKI - DYREKTOR OPERACYJNY - SZEF PRODUKCJI, PROKURENT

Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie

FUNKCJE

 • JAN WARIAN - DYREKTOR GENERALNY, PROKURENT
 • KRYSTIAN GUNIA - DYREKTOR DS. FINANSOWYCH, PROKURENT
 • MARIUSZ SZARAMA - DYREKTOR OPERACYJNY WALCOWNI