"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Oddział Kraków

Przedmiot działalności


Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie należy do ścisłej krajowej czołówki producentów wyrobów stalowych długich walcowanych na gorąco:

  • teowników
  • prętów żebrowanych
  • kątowników równoramiennych
  • kątowników nierównoramiennych
  • prętów płaskich
  • prętów kwadratowych
  • prętów okrągłych gładkich.

Ponadto Spółka oferuje pręty do zbrojenia betonu - zarówno żebrowane, jak i gładkie -
w ramach usługi walcowniczej, polegającej na wykonaniu na zlecenie Klienta wyrobów gotowych z dostarczonego przez niego wsadu.

Klientami Spółki są największe polskie hurtownie stali, przedsiębiorstwa branży budowlanej i konstrukcyjnej, ale także niewielkie firmy rodzinne zajmujące się kowalstwem artystycznym i odbiorcy indywidualni. Spółka odnotowuje systematyczny wzrost sprzedaży wyrobów własnych w krajach Europy Środkowej i Zachodniej oraz krajach bałtyckich. Na przestrzeni minionego okresu działalności Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędyw Krakowie przeszedł ewolucję w zakresie struktury asortymentowej produkcji. Uwarunkowania rynku sprawiły, że Spółka uruchamiała stopniowo produkcję coraz to nowych wyrobów: prętów kwadratowych, prętów płaskich oraz kątowników nierównoramiennych, które to stanowią dziś łącznie ponad 50% produkcji i sprzedaży wszystkich wyrobów.

Sieć dogodnych dróg dojazdowych, własne bocznice kolejowe oraz rozbudowany plac manewrowy gwarantują Klientom Spółki szybki i sprawny załadunek oraz ekspedycję wyrobów.


Historia


Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie rozpoczął działalność gospodarczą 2 kwietnia 1997 roku w wyniku restrukturyzacji Huty im. Tadeusza Sendzimira S.A. (dzisiaj ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie). Jako samodzielny podmiot prawa handlowego o 100% udziale kapitału prywatnego kontynuuje kilkudziesięcioletnią tradycję Walcowni Drobnej HTS.

Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie jest podmiotem w pełni przystosowanym do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej. Liczne inwestycje z ostatnich lat - w tym przeprowadzone modernizacje pieca przepychowego i zasilania ciągu walcowniczego, czy zainstalowane w 1998 roku urządzenie do optymalizacji cięcia wyrobów - nie tylko poprawiły efektywność produkcji, lecz także sprawiły, że zakład walcowniczy może z powodzeniem rywalizować o pozycję lidera na rynku krajowym w zakresie jakości i estetyki produkowanych wyrobów.

Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie należy do grona tych nielicznych hutniczych spółek w Polsce, które w ostatnich latach regularnie zwiększają zatrudnienie, systematycznie inwestują w doskonalenie swoich kadr oraz stale rozwijają system świadczeń pracowniczych i socjalnych.

 

Władze Oddziału

 

Jan Warian

Dyrektor Generalny Oddziału - Prokurent

Krystian Gunia

Dyrektor ds. Finansowych Oddziału - Prokurent

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój