"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Grupa Kapitałowa

Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy należy do Grupy Kapitałowej COGNOR.

 

Spółka Cognor S.A. powstała w 1991 roku zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1994 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.

 

Obecnie Spółka jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

 

Grupa COGNOR prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach

  • Dywizja produkcyjna, reprezentowana przez spółki: Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli, Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach, Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Zawierciu oraz Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie produkujące półwyroby i wyroby hutnicze ze stali, zarówno długie (pręty gładkie, płaskowniki, kształtowniki) jak i płaskie (blachy grube i cienkie)
  • Dywizja surowcowa, reprezentowana przez spółkę Złomrex Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju, prowadzącą skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych do podmiotów produkcyjnych Grupy oraz klientów zewnętrznych.

www.cognor.pl

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój